Wet DBA strengere controle op loonheffing bepaling

Wanneer bedrijven zzp’ers aantrekken of opdrachten uitbesteden worden loonheffingen bepaald die afgedragen worden aan de belastingdienst. De wet DBA moet strenger controleren op de juistheid van de hoogtebepaling van de loonheffing.

Constructie

Bij elk type overeenkomst tussen werkgever of opdrachtgever en de ontvangende partij moet een vaststaande belastingconstructie opgenomen worden dat door het bedrijf is bepaald en voldoet aan de wetgeving.

Toch blijven er praktijken opduiken die hier niet aan voldoen en waarbij constructies bestaan waarbij er minder belasting via de salarisadministratie wordt afgedragen aan de belastingdienst door de opdrachtgever.

Controle wet DBA

Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is in plaats gekomen van de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) waarbij loonheffing constructies worden voorgelegd aan de belastingdienst om zeker hierover te krijgen en worden door de belastingdienst beoordeeld. Hierbij kan de opdrachtgever voor zzp’ers de volgende acties uitvoeren:

  • de opdrachtgever overlegt het opgestelde contract en constructie voor aan de belastingdienst ter goedkeuring
  • de opdrachtgever en ontvangende partij nemen een voorbeeld constructie van de belastingdienst aan

De DBA controleert dus of zulke constructies goed worden nageleefd en of er geen fraude wordt gepleegd bij het opstellen van een constructie. Hierbij wordt gekeken naar de volgende drie punten:

  • is er sprake van een echte of fictieve dienstbetrekking
  • is de aannemende partij onbedoeld als zelfstandig voorgedaan
  • is de aannemende partij in zelfstandigheid opzettelijk anders voorgedaan

Wanneer aan één van de drie zaken is voldaan kan de belastingdienst naheffingen en boetes opleggen.

Bij de laatste twee criteria wordt per juli 2018 een zwaarder criterium opgesteld “kwaadwillendheid”. Wanneer deze criteria bestaan en kunnen worden benoemd onder fraude, uitbuiting of vervalsing van concurrentie dan is sprake van “kwaadwillendheid”. De partijen weten dat er sprake is van een dienstbetrekking waarmee opzettelijk de betrekking anders wordt voorgedaan en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel wordt behaald op het ontduiken van de loonheffing.

Bepaling dienstbetrekking

Er moet duidelijk sprake zijn van het soort dienstverband bij het opstellen van een contract. Hierbij komen de volgende drie vraagpunten op:

  • is er sprake van verplichte zelfstandige arbeid
  • is er sprake van hiërarchie tussen de opdrachtgever en de zelfstandige
  • is er sprake van loon

Zijn de eerste twee vragen met NEE te beantwoorden dan is er geen sprake van loondienst. Is alles met JA te beantwoorden dan is er sprake van loondienst.

Modelovereenkomst

De belastingdienst levert modelovereenkomsten bij het aangaan van samenwerking met een opdrachtnemer waarvan bepaald moet worden of deze een dienstbetrekking krijgt of als zelfstandige externe partij wordt gezien.

Voor het bepalen van het type modelovereenkomst kan de belastingdienst branche afhankelijke modellen voorstellen of anders algemene modellen. Bij voorkeur wordt uitgegaan van het algemene model omdat deze een algemener beeld schept over de dienstbetrekkingen. Hierop wordt de controle op de DBA dan ook effectiever.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *