Samen de scheiding regelen

Samen gelijkwaardig echtscheidingsprocedure is uiteraard de optimale vorm van scheiden: Het verloopt sneller, zelfstandiger, kostenvoordeliger en mogelijk het minst stressvol. Samen scheiden veronderstelt dat beide personen elkaar voldoende respecteren om samen tot correcte regelingen te komen die aan ieder recht doen. Daarvoor is correcte communicatie nodig. E-mail kan bij de onderlinge communicatie heel goed werken, wanneer direct mondeling contact emotioneel te bezwarend is. Zorg dan wel dat ieder bericht zo doordacht mogelijk in elkaar steekt, en vermijd zoveel mogelijk opmerkingen die emotionele reactie kunnen uitlokken of waarin u onbedoeld en onnodig rechten prijsgeeft. Wees niet te gehaast in deze fase. Spreek uitdrukkelijk met elkaar af dat de toonzetting zakelijk zal zijn. Dan geeft dat geen misverstanden. Uiteindelijk is het juridische gedeelte van scheiden een zakelijke aangelegenheid.

Redelijke mensen kunnen dus met (basis)kennis vaak onderling al tot redelijke conceptregelingen komen. Waar nodig kan een advocaat of twee eigen advocaten zakelijk voorlichting geven over bijvoorbeeld alimentatie en vermogensdeling, zodat de feitelijke bedoelingen van de betrokkenen juridisch correct definitief geregeld worden binnen het kader van de wettelijke principes. Alleen wanneer mensen niet voldoende ‘on speaking terms’ met elkaar zijn om het langs deze weg modern, relatief zelfstandig en vlot te regelen, kan de route via de klassieke bemiddelaar (mediator) uitkomst bieden.

Dat traject zal echter meestal aanmerkelijk duurder uitpakken door de aandacht voor de onderlinge communicatie middels meerdere gespreksessies op kantoor. Het kan dan nog misgaan vanwege onvoldoende communicatie en wantrouwen. De keuze is aan u: Relatief zelfstandig (voorbereiding), efficiënt, discreet en zakelijk tegen lagere kosten, of klassieke behandeling met gesprekken tegen hogere kosten. In juridische zin is er geen verschil. Of u kiest direct voor uw persoonlijke advocaat, wanneer de uitgangsbasis erg moeilijk ligt, om juridische actie voor u te ondernemen (correspondentie, procederen).

Scheidingsconvenant

Terug naar het optimale scenario: Definitief overeengekomen regelingen worden opgenomen in het   scheidingsconvenant. Aansluitend wordt de formele echtscheidingsprocedure doorlopen. Gezamenlijke   aanvragen leiden via de Rechtbank reeds tussen de drie en vijf weken tot de echtscheidingsbeschikking, afhankelijk van de personele bezetting en drukte ter griffie. De administratieve procedure is geheel schriftelijk en er is dus geen mondelinge behandeling ter zitting.

De echtscheiding wordt juridisch definitief door inschrijving van de beschikking van de Rechtbank in het huwelijksregister van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk geregistreerd was. Dat kan in principe reeds binnen een week na de beschikkingsdatum zijn, afhankelijk van de opdrachtgevers zelf.

De volgende uittreksels moeten worden ingediend bij, of zo spoedig mogelijk na, indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding, op straffe van ongeldigheid. U gelieve deze recente originele exemplaren zelf te verzamelen. Ten tijde van de indiening van het verzoekschrift ter griffie van de rechtbank mogen deze niet ouder zijn dan drie maanden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *