Moet ik een incassobureau inschakelen?

Heb je nog openstaande facturen staan of een klant die niet meer wil betalen? Dit is voor elke ondernemer een enorme ergernis. Heb je al talloze herinneringen gestuurd, maar zie je geen mogelijkheid om zelf je geld te krijgen. Dan is het wellicht een optie om een incassobureau in te schakelen.

Vanaf wanneer kan er een incassobureau worden ingeschakeld?

Het is al mogelijk om bij kleine bedragen naar een incassobureau te stappen. Het fijne van een incassobureau is dat ze vaak werken volgens de no cure no pay methode. Dan hoef je hen pas te betalen op het moment dat zij daadwerkelijk succes boeken. Normaal gesproken wachten we in Nederland best lang met het inschakelen van een incassobureau. Dit komt echter de kans op succes niet ten goede. Hoe sneller een bureau ingeschakeld wordt des te sneller dat je je geld terug hebt. De meeste ondernemers wachten zo lang mogelijk met het inschakelen van een incassobureau omdat ze bang zijn dat het onderlinge relatie met de klant zal gaan schaden.

Hoe gaat een incassobureau in zijn werk?

Wanneer je een incassobureau hebt ingeschakeld zullen zij vervolgens als van je overnemen. Wanneer de wanbetaler de facturen betwist zullen zij er alles aan doen om deze betwisting zo snel mogelijk van tafel te vegen. In sommige gevallen is het voor een wanbetaler ook een wake-up call als een incassobureau wordt ingeschakeld. Daarnaast werkt een incassobureau ook veel doortastender dan wanneer je er zelf achteraan moet gaan. Op het moment dat de wanbetaler nog steeds niet over de brug komt dan kan het incassobureau ook een gerechtelijke procedure starten. Dit kan in de vorm van een dagvaarding, beslaglegging of zelfs in het ergste geval kan er een faillissement worden aangevraagd.

Rechtszaak

Mocht het om welke reden dan ook zo ver komen dat er een rechtszaak wordt aangespannen waarbij het gaat om een bedrag van 25.000 euro of hoger. Dan moet bij de rechtszaak een advocaat in de arm worden genomen.

Het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau

Zowel een incassobureau als een deurwaarder kan ingeschakeld worden voor het innen van achterstallige betalingen die op herhaaldelijke oproepen niet hebben geleid tot betaling. Maar wat zijn nu precies de verschillen tussen deze partijen?

In het kort

Een gerechtsdeurwaarder is een ambtelijke functie. Deze persoon heeft een ambtelijke plicht en wettelijke status. Zij werkzaamheden bestaat uit het dagvaarden van mensen en geeft uitvoering aan de vonnissen van de rechtbank. Tegelijk mag hij bij vorderingen beslag leggen op geld en vastgoed.

Let op dat er sprake is van een “gerechtsdeurwaarder” en niet “deurwaarder”. De deurwaarder zelf is een functie binnen de rechtbank dat als boodschapper fungeert tussen alle partijen tijdens een rechtszaak.

Een incassobureau is een intermediair dat namens een derde partij openstaande schulden int en stuurt hiervoor aanmaningen en regelt betalingsregelingen. Een incassobureau heeft verder geen gezaghebbende positie of wettelijke macht.

Gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder is een ambtenaar dat uitvoering geeft aan de rechtelijke bepalingen en moet lid zijn van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Hierbij voert de gerechtsdeurwaarder dagvaardingen en dwangbevelen en het uitvoeren van vonnissen van het gerecht.

Wanneer niet aan de voorgaande eisen is voldaan door de beschuldigde dan kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot beslaglegging op het inkomen, woningen en inboedel. Daarnaast heeft de gerechtsdeurwaarder ook dezelfde werkzaamheden als een incassobureau zoals het versturen van incassobrieven

Incassobureau

Een incassobureau is alleen gericht op het innen van uitstaande vordering waarop tot op heden nog geen reactie is gekomen van de schuldenaar. Bij een incassobureau inschakelen worden alleen de vordering activiteiten overgenomen die tot dusver geen resultaat hebben geleverd. Het incassobureau zet deze activiteiten voort naar de schuldenaar toe.

Een incassobureau is lid van de Nederlandse Vereniging van Incasso ondernemingen maar heeft geen rechterlijke macht zoals een gerechtsdeurwaarder dit wel heeft. Een incassobureau mag dus niet overgaan tot dwangbevelen en in beslaglegging. Pas wanneer dit aan de orde moet komen zal een incassobureau een gerechtsdeurwaarder inschakelen.

Factormaatschappij

In de zakelijke wereld bestaat er ook de factormaatschappij. Deze instelling kan ingeschakeld worden om de vordering over te nemen en de opdrachtgever direct schadeloos te stellen. Hiermee wordt de factormaatschappij de nieuwe schuldeiser naar de schuldenaar toe en verleent dan een kredietverstrekking. Deze instellingen zijn over het algemeen bankonafhankelijk.

Wet DBA strengere controle op loonheffing bepaling

Wanneer bedrijven zzp’ers aantrekken of opdrachten uitbesteden worden loonheffingen bepaald die afgedragen worden aan de belastingdienst. De wet DBA moet strenger controleren op de juistheid van de hoogtebepaling van de loonheffing.

Constructie

Bij elk type overeenkomst tussen werkgever of opdrachtgever en de ontvangende partij moet een vaststaande belastingconstructie opgenomen worden dat door het bedrijf is bepaald en voldoet aan de wetgeving.

Toch blijven er praktijken opduiken die hier niet aan voldoen en waarbij constructies bestaan waarbij er minder belasting via de salarisadministratie wordt afgedragen aan de belastingdienst door de opdrachtgever.

Controle wet DBA

Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is in plaats gekomen van de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) waarbij loonheffing constructies worden voorgelegd aan de belastingdienst om zeker hierover te krijgen en worden door de belastingdienst beoordeeld. Hierbij kan de opdrachtgever voor zzp’ers de volgende acties uitvoeren:

  • de opdrachtgever overlegt het opgestelde contract en constructie voor aan de belastingdienst ter goedkeuring
  • de opdrachtgever en ontvangende partij nemen een voorbeeld constructie van de belastingdienst aan

De DBA controleert dus of zulke constructies goed worden nageleefd en of er geen fraude wordt gepleegd bij het opstellen van een constructie. Hierbij wordt gekeken naar de volgende drie punten:

  • is er sprake van een echte of fictieve dienstbetrekking
  • is de aannemende partij onbedoeld als zelfstandig voorgedaan
  • is de aannemende partij in zelfstandigheid opzettelijk anders voorgedaan

Wanneer aan één van de drie zaken is voldaan kan de belastingdienst naheffingen en boetes opleggen.

Bij de laatste twee criteria wordt per juli 2018 een zwaarder criterium opgesteld “kwaadwillendheid”. Wanneer deze criteria bestaan en kunnen worden benoemd onder fraude, uitbuiting of vervalsing van concurrentie dan is sprake van “kwaadwillendheid”. De partijen weten dat er sprake is van een dienstbetrekking waarmee opzettelijk de betrekking anders wordt voorgedaan en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel wordt behaald op het ontduiken van de loonheffing.

Bepaling dienstbetrekking

Er moet duidelijk sprake zijn van het soort dienstverband bij het opstellen van een contract. Hierbij komen de volgende drie vraagpunten op:

  • is er sprake van verplichte zelfstandige arbeid
  • is er sprake van hiërarchie tussen de opdrachtgever en de zelfstandige
  • is er sprake van loon

Zijn de eerste twee vragen met NEE te beantwoorden dan is er geen sprake van loondienst. Is alles met JA te beantwoorden dan is er sprake van loondienst.

Modelovereenkomst

De belastingdienst levert modelovereenkomsten bij het aangaan van samenwerking met een opdrachtnemer waarvan bepaald moet worden of deze een dienstbetrekking krijgt of als zelfstandige externe partij wordt gezien.

Voor het bepalen van het type modelovereenkomst kan de belastingdienst branche afhankelijke modellen voorstellen of anders algemene modellen. Bij voorkeur wordt uitgegaan van het algemene model omdat deze een algemener beeld schept over de dienstbetrekkingen. Hierop wordt de controle op de DBA dan ook effectiever.

Financieel online jaarverslag

Men zou het haast niet zeggen wanneer er naar buiten gekeken wordt. Maar het jaarverslagenseizoen is weer in aantocht. Hoe bent u van plan uw volgend jaarslag in te vullen? Kiest u voor papier of gaat u mee in de trend van een online jaarverslag?

Waarom een artikel over een online jaarverslag?

Of het nu een financieel, sociaal, MVO- of -OR-jaarverslag betreft, het ontwikkelen van een origineel jaarverslag is elk jaar weer een hele klus. Naast het creatieve concept volgt ook nog eens de invulling ervan. U staat voor de opties van een papieren overzicht, een PDF, of een interactieve PDF. En wellicht een volledig online verslag. Tegelijkertijd is uw keuze ook weer beperkt. Een jaarverslag is een zeer traditioneel middel. Maar om ermee uit de voeten te komen kunt u tegenwoordig niet meer aankomen met alleen een papieren versie. Het ontwikkelen van een online jaarverslag is echter door alle mogelijkheden weer een dag taak. Zeker wanneer het geen dagelijkse bezigheid is. Begin daarom vroeg met de voorbereidingen.

Wat zijn de voordelen van een online jaarverslag

Een online jaarverslag is meer gericht op de behoeften van de ontvangen. Het is veel minder zender georienteerd en meer focus op de informatiebehoefte van de andere partij. Informatie op een website; en dus ook van een online jaarverslag, wordt niet lineair gelezen. Organisaties en ondernemingen moeten zicht bewust zijn van die behoeften.

Meer vrijheid in contenttypen en meer mogelijkheden

Online heb je meer vrijheid. Denk aan tekst, beeld, video’s en infographics. Dit biedt meer mogelijkheden. En kan ook veel interactiever zijn. Een video kan een veel beter en compacter beeld geven dan tekst alleen.

Vindbaarheid van uw organisatie

Doorgaans is een online jaarverslag een extra pagina of zelfs website. Náást (of als onderdeel van) uw bedrijfswebsite. Dit heeft alleen maar positieve effecten op de vindbaarheid van uw website en organisatie.

Goedkoper dan papieren jaarverslag

Door te besparen op druk- en distributiekosten is een online versie vaak goedkoper van een papieren jaarverslag. Traditioneel zijn dit hoge posten, die drukken op het budget. Dit is natuurlijk afhankelijk van gemaakte keuzes en leveranciers. Een online versie raakt u ook niet snel kwijt en kunt u met een paar klikken weer vinden.

Duurzaamheid

Ten slotte is een online jaarverslag ook veel duurzamer dan een papieren jaarverslag. Zoals besproken in het vorige punt.
Natuurlijk heeft een papieren jaarverslag ook zo z’n goede punten (en andere voordelen). Het is vaak wel fijn om iets tastbaars i handen te hebben. Voor stakeholders kunt u voor het gemak wel een papieren versie toesturen. En dient de online versie als terugkoppeling en uitbreiding van de papieren versie. Ook op kantoor is het goed om een papieren versie neer te zetten. Dit oogt goed voor het imago.

Onze conclusie luidt dan ook: Een online jaarverslag heeft veel voordelen. Hier weegt een papieren versie niet altijd tegenop. Behalve in bijzondere situaties. Het is daarom ook goed om een paar geprinte versies te overwegen in combinatie met een online versie.

Advies bij politieverhoor van een advocaat

Je wordt uitgenodigd voor een politieverhoor en je hebt geen idee wat je te wachten staat. Dat is normaal want waarschijnlijk heb je nog nooit een politieverhoor meegemaakt. Het is daarom handig om een advocaat in handen te nemen, die wel vaker een politieverhoor heeft meegemaakt. Je hebt recht op een advocaat en deze advocaat geeft jou advies bij  politieverhoor.

Een voorbereidend gesprek met de advocaat

Als je een uitnodiging hebt gekregen om verhoort te worden door de politie moet je meteen actie ondernemen. Je hebt namelijk recht op een advocaat en ook op een voorbereidend gesprek. De politie heeft vanaf het moment van de uitnodiging tot het verhoor de tijd om onderzoek te doen en het gesprek voor te bereiden. Ook jij hebt dit recht en het is aan te raden daar gebruik van te maken. Als je meteen contact zoekt met een politieverhoor advocaat dan kun je ook een voorbereidend gesprek met de advocaat plannen. Je kunt dan samen het verhoor voorbereiden en de advocaat zal jou van advies voorzien bij het politieverhoor. Zo kom je net zoals de politie voorbereid het verhoor in en sta je niet ineens met je mond vol tanden.

Samen sta je sterker dan alleen

Tegenwoordig mag je een advocaat meenemen het verhoor in. De advocaat is er dan altijd bij om jou te adviseren en tips te geven tijdens het gesprek. Daarnaast kan een advocaat soms ook de verklaring van de beschuldigde beter verwoorden. Het is altijd fijn om tijdens zo’n belangrijk gesprek niet alleen te gaan, samen sta je sterker dan alleen. Jouw advocaat kan adviseren het eindrapport niet te tekenen. Vervolgens als je het eindrapport weigert te tekenen, dan kan je advocaat ook helpen met het voorstellen van wijzigingen in het eindrapport. Blijf wel zelf alert in het gesprek want jij bent degene die een verklaring moet afleggen.

Samen de scheiding regelen

Samen gelijkwaardig echtscheidingsprocedure is uiteraard de optimale vorm van scheiden: Het verloopt sneller, zelfstandiger, kostenvoordeliger en mogelijk het minst stressvol. Samen scheiden veronderstelt dat beide personen elkaar voldoende respecteren om samen tot correcte regelingen te komen die aan ieder recht doen. Daarvoor is correcte communicatie nodig. E-mail kan bij de onderlinge communicatie heel goed werken, wanneer direct mondeling contact emotioneel te bezwarend is. Zorg dan wel dat ieder bericht zo doordacht mogelijk in elkaar steekt, en vermijd zoveel mogelijk opmerkingen die emotionele reactie kunnen uitlokken of waarin u onbedoeld en onnodig rechten prijsgeeft. Wees niet te gehaast in deze fase. Spreek uitdrukkelijk met elkaar af dat de toonzetting zakelijk zal zijn. Dan geeft dat geen misverstanden. Uiteindelijk is het juridische gedeelte van scheiden een zakelijke aangelegenheid.

Redelijke mensen kunnen dus met (basis)kennis vaak onderling al tot redelijke conceptregelingen komen. Waar nodig kan een advocaat of twee eigen advocaten zakelijk voorlichting geven over bijvoorbeeld alimentatie en vermogensdeling, zodat de feitelijke bedoelingen van de betrokkenen juridisch correct definitief geregeld worden binnen het kader van de wettelijke principes. Alleen wanneer mensen niet voldoende ‘on speaking terms’ met elkaar zijn om het langs deze weg modern, relatief zelfstandig en vlot te regelen, kan de route via de klassieke bemiddelaar (mediator) uitkomst bieden.

Dat traject zal echter meestal aanmerkelijk duurder uitpakken door de aandacht voor de onderlinge communicatie middels meerdere gespreksessies op kantoor. Het kan dan nog misgaan vanwege onvoldoende communicatie en wantrouwen. De keuze is aan u: Relatief zelfstandig (voorbereiding), efficiënt, discreet en zakelijk tegen lagere kosten, of klassieke behandeling met gesprekken tegen hogere kosten. In juridische zin is er geen verschil. Of u kiest direct voor uw persoonlijke advocaat, wanneer de uitgangsbasis erg moeilijk ligt, om juridische actie voor u te ondernemen (correspondentie, procederen).

Scheidingsconvenant

Terug naar het optimale scenario: Definitief overeengekomen regelingen worden opgenomen in het   scheidingsconvenant. Aansluitend wordt de formele echtscheidingsprocedure doorlopen. Gezamenlijke   aanvragen leiden via de Rechtbank reeds tussen de drie en vijf weken tot de echtscheidingsbeschikking, afhankelijk van de personele bezetting en drukte ter griffie. De administratieve procedure is geheel schriftelijk en er is dus geen mondelinge behandeling ter zitting.

De echtscheiding wordt juridisch definitief door inschrijving van de beschikking van de Rechtbank in het huwelijksregister van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk geregistreerd was. Dat kan in principe reeds binnen een week na de beschikkingsdatum zijn, afhankelijk van de opdrachtgevers zelf.

De volgende uittreksels moeten worden ingediend bij, of zo spoedig mogelijk na, indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding, op straffe van ongeldigheid. U gelieve deze recente originele exemplaren zelf te verzamelen. Ten tijde van de indiening van het verzoekschrift ter griffie van de rechtbank mogen deze niet ouder zijn dan drie maanden.

Ideaal: Palletboxen voor uw onderneming

Is uw onderneming actief in vervoer of opslag? Dan zijn palletboxen een ideale oplossing voor de gebruikelijke pallets. Palletboxen beschermen uw product beter en zorgen ervoor dat vervoer of opslag veilig plaatsvindt. De palletboxen zijn de volgende stap in de vervoers- of opslagsector. Met palletboxen werkt u efficiënter dan voorheen, omdat de boxen perfect op elkaar te stapelen zijn, niet meer los staan en zelfs aan de bovenkant te sluiten zijn. U kunt ook nog eens kiezen uit verschillende materialen, waardoor er altijd een perfecte oplossing is voor uw producten.

Product op maat

Met welke producten u werkt maakt in principe niet uit, want palletboxen zijn verkrijgbaar in drie verschillende materialen. De palletboxen hebben vier omhoog staande zijkanten, die bovenop ook nog gesloten kunnen worden met een deksel. De houten palletboxen hebben een betrouwbare en solide uitstraling. Hout kent u al van de gebruikelijke pallets, maar nu zijn ook de zijkanten van hout, met daarbij gebruik van stevige scharnieren. De kunststof palletboxen hebben dezelfde kwaliteit, maar dit is een goedkoop type materiaal. Daarnaast zijn er nog stalen palletboxen, deze zijn zeer betrouwbaar en stevig, terwijl u er iets meer voor betaalt.

Afmetingen die passen bij uw product
Met welke producten u werkt maakt zoals genoemd niet uit, de palletboxen beschikken over meerdere afmetingen. Zo kunt u allerlei losse onderdelen kwijt in de palletbox, maar ook zwaardere of één product, deze staan stevig in de palletbox. U hebt daarbij de bekende grondmaat, maar nu ook een hoogte van de opzetwanden.

Opzetwanden

De opzetwanden zijn gemakkelijk uit te klappen om zware producten op de pallet te zetten, om ze vervolgens weer dicht te klappen. Zo is uw product optimaal beschermd en werken de palletboxen even efficiënt of zelfs efficiënter dan de pallets. Dit is dé totaaloplossing voor veilige vervoer of opslag van uw producten.

 

 

Een e-sigaret kopen

Rook je al vele jaren tabak sigaretten en heb je al meerdere pogingen gewaagd om hiervan af te komen maar wil het maar niet lukken? Dan is de e-sigaret een geschikt middel om je te helpen bij het stoppen met roken. Hoe dat precies werkt en waarom het werkt wordt uitgelegd in ons artikel.

Hoe een e-sigaret werkt

De e-sigaret is een elektrisch apparaat dat gezien wordt als de vervanger voor de tabak sigaret. De gebruiker doet vloeistof in de tank van de e-sigaret en deze wordt verdampt door een gloeidraad waarna de damper de damp kan inhaleren. Steeds meer consumenten die tabak roken beginnen de e-sigaret te ontdekken, deze is de afgelopen twee jaren een serieuze trend geworden die alleen maar meer groeit.

Stoppen met roken

Wil je stoppen met roken en hier de e-sigaret voor gebruiken? Dat is heel slim, er zijn resultaten voldoende om te kunnen zeggen dat de e-sigaret een prima hulp middel is om te kunnen stoppen met roken.

De kracht achter de e-sigaret is dat de hoeveelheid nicotine door de gebruiker van de e-sigaret zelf kan worden aangepast. Hierdoor kan de nicotine verslaving structureel worden afgebouwd door maandelijks of wekelijks bijvoorbeeld het nicotine gehalte te verlagen. Na een bepaalde periode damp je zonder nicotine en ben je van jouw nicotine verslaving af, dan is het eenvoudig om te stoppen met roken.

Waar koop je een e-sigaret?

Wil je een e-sigaret kopen dan is het verstandig deze te kopen bij een zaak die verstand van e-sigaretten hebben. Het is af te raden om jouw e-sigaret bij een supermarkt, tankstation of tabak zaak te kopen. Bij zulke retail ondernemingen is het personeel vaak niet voldoende opgeleid om jouw goed en degelijk advies te kunnen geven.

Wanneer betaalt de notaris uit?

Eindelijk je bent opgelucht want jouw huis is verkocht, echter is dan nog niet alle stress weg. Het kan zijn dat je nog je huis moet ontruimen, hier gaat vaak veel tijd en moeite in zitten. Niet alleen de praktische dingen komen erbij kijken, er zijn ook nog juridische en administratieve kanten aan het verkopen van een huis. Je hebt niet zomaar je geld in je hand liggen. Wanneer de akte is getekend bij de notaris, moet eerst het kadaster dit nog administreren. De koper doet zijn betaling ook via de notaris, de notaris doet dan eerst nog een aantal check voordat deze het geld kan doorbetalen aan de verkoper. Denk bijvoorbeeld aan dingen als foute administratie bij het kadaster of er is beslag gelegd op (een deel van) het huis. Dit gebeurd niet vaak maar om aan te geven dat je geld er niet zomaar is, is dit goed om te weten.

De notaris checkt deze dingen, wanneer dit goed is zal de notaris eerst nog geld moeten afbetalen bij een hypotheek. Ook kunnen servicekosten bij een vereniging van eigenaren moeten worden terugbetaald. Alles wat na deze partijen overblijft gaat naar de verkoper.

De notaris zal jou ook kunnen helpen bij het kopen van een nieuw huis, dan zal het geld niet naar jou gaan. Maar dan wordt er eerst geregeld met de hypotheek over de nieuwe woning. Wanneer je groter of op een mooiere plek gaat wonen en het huis is duurder dan de voormalige woning, zal je een schuld overhouden. Die noemen we een restschuld. Dit bedrag betaal je dan op de rekening van de notaris en de notaris betaald jouw vervolgens door. Ook dit systeem wordt gebruikt voor schuld bij bijvoorbeeld de vereniging van eigenaren.

Notarissen zullen in alle gevallen een betaaloverzicht aan jou geven om overzicht en transparantie te houden.

Echter wanneer dit helemaal klaar is heb je een nieuwe woning en in het leukste geval krijg je nog geld terug van de notaris. De stress is geheel weg en het wordt tijd om lekker te gaan inrichten in de nieuwe woning!

Online vindbaar als notaris

Wij vinden het belangrijk om online gevonden te worden als Seboknotaris en wij zijn van mening dat je het meeste zelf kunt doen. Het is namelijk niet moeilijk om bijvoorbeeld een website te maken. Zo kun je bijvoorbeeld een cursus WordPress bij Learnit volgen. 

Wij hebben drie tips verzameld om beter online vindbaar te worden.

Tip 1: Begin met een goede website

Een goede website richt zich niet alleen maar op de verkoop van je producten, maar kan ook bedoelt zijn om te informeren. Tegenwoordig is het bijhouden van een blog een zeer populaire vorm om mensen naar je website te lokken, enerzijds geef je de mensen informatie waar zij naar op zoek zijn. Anderzijds kan je de blog ook gebruiken om nieuwe klanten aan te trekken. Door middel van de website en de blog word je dus beter online vindbaar.

Tip 2: Richt je social media in

Door middel van social media kan je bijvoorbeeld je blog gaan promoten. Gebruik hiervoor wel de juiste kanalen. Natuurlijk moet je voorafgaand voordat je aan social media begint, wel met een plan komen om de social media op een bepaalde manier te gaan beheren. Het heeft namelijk niet zoveel zin om hier zomaar mee te gaan beginnen. Het is noodzakelijk dat je een content kalender voor ieder platform maakt en het platform afstemt op de behoefte van de gebruikers.

Tip 3: Vraag anderen om hulp

Tevens is het van belang om je netwerk om hulp te vragen. Dit kan zowel offline als online. Door mensen offline te vragen of ze je online willen steunen zijn ze eerder geneigd om over te gaan tot actie, dan wanneer ze weer een verzoek ontvangen om een bepaalde pagina te liken. Natuurlijk kun je wel online een reminder sturen. Je netwerk kan zorgen om de eerste drempel over te gaan om wat online naamsbekendheid te krijgen. Bovendien kun je ze om feedback vragen als het over je website gaat.